Huisregels

Huisregels Allround Gym B.V.

Respect, gezelligheid en veiligheid staan bij Allround Gym voorop:

 

 • Respect voor je medemens.
 • Iedereen is gelijk.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Luister ten alle tijde naar de trainers.
 • We blijven altijd sportief.
 • Ongewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.

 

Bij het betreden van de accommodatie stem je toe en geef je aan, je te houden aan de volgende huisregels:

 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. Laat ze dus nooit onbewaakt achter!
 • Kostbare materialen blijven thuis.
 • Sieraden (horloges, kettingen, oorbellen, ringen, enz.) worden voor de les uitgedaan.
 • Kauwgom eten tijdens de les is verboden.
 • Persoonlijke hygiëne (deodorant, enz.) wordt op prijs gesteld.
 • Je bent minimaal vijf minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig. Zo kan er altijd tijdig gestart worden.
 • Alle materialen worden na gebruik opgeruimd.
 • De gebruikte zaal wordt schoon achter gelaten.
 • Elke deelnemer dient bij de uitvoering van de activiteiten sportkleding te dragen.
 • De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van Allround Gym B.V. in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Allround Gym B.V., de trainingsruimte of aan derden.
 • Het is onder geen beding toegestaan apparatuur of andere eigendommen van Allround Gym B.V. of de trainingsruimte zonder toestemming mee te nemen.
 • Allround Gym B.V., trainers en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor blessures, letsel en gevolgschades opgelopen tijdens trainingen en/of wedstrijden. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Je bent op de hoogte van de Algemene Voorwaarden van Allround Gym.

Leuk om kennis te maken!
Wij ontvangen je graag tijdens de proefweek.

Bekijk hier ons rooster Rooster – Allround Gym

Neem contact op met: Shahin Nourozi en Eric Vredeveldt +31 (0)30 22 716 06

 

Proefweek